Handy little woman

mai 23, 2018 at 7:30 am

Det er ikke noen ting Leah digger mere en å få bade. En skikkelig vannhund har hun blitt. Den ene dagen var hun på stranden, neste dag var hun i et basseng, og da det så ut som at i dag måtte hun klare seg uten bad, da fikset hun seg et lell:) Jeg ler av den ungen! Hele seansen var en smule trailer-trash, men hva gjør vell det når gevinsten er et bad i friluft! Det er ikke mere enn en hageslange og et trillebår som skal til for at Leah nyter livet. Sommer i Norge er digg!

To my non Norwegian talking friends:

There is nothing Leah wants to do more than bathing. She has become a real fish. One day she was on the beach, the next day she was in a pool, and when it seemed like today she had to go without- then she fixed it so she could. I laugh at that kid! The whole seansen was a bit trailer-trash, but what does that matter when the win is Leah’s own swimming pool! It does not take more than a garden hose and a wheelbarrow for Leah to enjoying life. Summer in Norway is SO nice!

LEAVE A COMMENT

New pop of power and flower

mars 5, 2018 at 6:15 pm

Heeeeeiiiii! Da er jeg tilbake! Jeg har startet i ny jobb, og det har tatt et par uker med mye energi å komme inn i de viktigste tingene. Hjernen min har føltes helt kokt når dagen er omme, så jeg trengte noen uker off-blogg. Men nå er jeg jaggu tilbake. Superfornøyd med ny spennende jobb hos en fantastisk distributør av interiør her i hovedstaden. Masse spennende nye muligheter, og så gøy å igjen lære masse nytt! Så selv om snøen fortsatt laver ned og våren føles milevis unna blomstrer energien min, og ikke minst blomstene i vinduskarmen min. Deilig at de velger de KALDESTE ukene å blomstre på! Kanskje er det energinivået mitt som har smittet av;)

To my non Norwegian talking friends:

Hiiiii! I’m back! I have started in a new job, and it has taken a couple of weeks with a lot of energy to get into the most important things. My brain has felt like a cooked mushroom when the day is over, so I needed a few weeks off-blog. But now I’m back. Very pleased with new exciting job at a fantastic distributor of interior here in the capital in Norway. Lots of exciting new opportunities, and so fun to learn new stuff! So, even though it has snowed for weeks here in Oslo, and the spring feels miles away, my energy blossoms, like my flowers in the windowbox. Strange that they choose the coldest weeks in the year to blossom! Maybe it’s my energy level that has infected them;)

LEAVE A COMMENT

what’s your worth?

februar 4, 2018 at 10:00 am

 

Hva tror du verdien din er? Er det hva du får til, hvor mye du får gjort eller hvor mye du får trent? Er det hvor mange venner du har, hvor mye likes du får og hvor mange fester du blir invitert til? Eller er det hvor mye du tjener, hvor du jobber og bor og hvor mange fine ting du har? Den enkleste måten finne ut av hvor den virkelige verdien i livet ditt faktisk er er  å spørre deg : hva synes jeg er de største verdiene hos et menneske jeg bryr meg masse om. Har du valgt et menneske du virkelig er glad i vil svare ikke handle om penger, antall venner eller fin kropp. Det du nok synes er mest verdifullt hos en du er glad i er kanskje humor, ærlighet og nysgjerrighet. Eller at personen tør å vise følelser, er åpen og snill. Det er nettopp dette som er de virkelige verdiene hos oss alle. Og det beste med dette er at disse eier du fullt og helt allerede. Er det andre mennesker rundt deg som ikke klarer å se at du er verdifull, at du har alle disse fantastiske kvalitetene med deg, ja, da går de glipp av det viktigste! Skal du la personer som kjøper seg nye pupper, rumper og kropper- fordi de ikke ser sin egen verdi, skal du la disse folka bestemme hvordan du bør leve livet ditt og hvor verdien i livet skal ligger? Skal en person som ikke ser sin egen verdi, men kjøper seg alt for å fylle tomrommet, er dette riktige person til å fortelle deg at du ikke er bra nok? Skal du gi andre makten til å bestemme om du har verdi eller ikke, om du er bra nok eller ikke, og, isåfall, etter hvilke målestokk? Din virkelige verdi ligger inni deg – den ligger der som en vanvittig skatt, og det eneste du trenger å gjøre er å bli klar over din egenverdi. Da kommer du aldri til å føle deg liten og verdiløs igjen. Fordi du innser hva du faktisk er verdt:)

To my non Norwegian talking friends:

What do you think you are worth? Is it what you can do, how much you get done or how much you work out? Is it how many friends you have, how much likes you get and how many parties are you invited to? Or is it how much you earn, where you work and live and how many nice things you have? The easiest way to figure out your real value is to ask the question: What is it that you value the most in a person you care about. If you have chosen a person you really love, you will not answer how much money they have, the number of friends they have or that they work out a lot. I guess what’s most of value is perhaps their sense of humor, honesty and curiosity. Or that the person dare to show emotions, is open and kind. These are the real values ​. And the best thing about it is that you own them completely already. If people around you are unable to see your value,- that you have all these wonderful qualities, then they are really missing out on the most important things! Are you going to let people who buy new tits, butts and bodies – because they do not see their own worth, are you going to let them dictate how to live your life and where the value in your life is? Should a person who does not see his own worth, but buys everything to fill the void, is this the correct person to tell you that you are not good enough? Should you give others the power to decide if you have value or not, whether you are good enough or not? Your real value lies within you – it’s like a crazy wonderful treasure, and all you have to do is get to know your own worth. Then you will never feel small and worthless again. Because you have realized what you are actually worth – a-hell-of-a-lot!!

LEAVE A COMMENT

February tip

februar 2, 2018 at 12:52 pm

Endelig er februar her! Denna vintern’ har vært mørk!!! Så, hva kan man gjøre for å holde seg gående her oppe i nord? Jeg prøver å omfavne det som er – mørke dager og drittvær, kan være en fin ting av og til. Jeg tok med meg Leah og to kamera – et lite til henne og et større til meg, og vi tok inn det vinteren og Oslo har å by på. Koselig med et lite mor-datter prosjekt, og gøy å vise Leah hva hun kan få til. Når små og store fingre hadde blitt stive og kalde fant vi en kafe med god kakao:)

To my non Norwegian talking friends:

Finally, February is here! This winter has been SO dark !!! So what can I do to keep myself going up here up in the north? I try to embrace what is – dark days and crap winter weather can be a nice sometimes. I brought Leah and two cameras – a small one to her and a bigger one to me, and we took in what the winter and Oslo has to offer. Cozy with a little mom-daughter project, and fun to show Leah what she can do. When small and big fingers had become stiff and cold we found a cafe with warm cocoa 🙂

LEAVE A COMMENT

400 posts!

januar 6, 2018 at 9:00 am

 

Shit! Jeg har skrevet 400 innlegg på bloggen min. Jeg har tatt hundrevis av bilder og elsket hvert kreative sekund. Dette er mitt lille univers der jeg deler hverdagsøyeblikk, hverdagsmagi, interiør – pent, rart og stygt (?), ting jeg elsker, reiser og litt fra familien og hverdagen min. Mest av alt ønsker jeg å få frem de små tingene i livet som til syvende og sist utgjør tråene teppe som vi kaller livet er vevet sammen av. Jeg elsker disse små tingene i livet som vekker meg, får meg til å tenke eller smile. Tusen takk for at akkurat du følger meg her inne, enten du kjenner meg, eller jeg er ukjent. Jeg ser frem mot 400 nye poster med energi, inspirasjon og galskap!

To my non Norwegian talking friends:

Shit! I have written 400 posts on my blog. I have taken hundreds of pictures and loved every creative second of it. This is my little universe where I share everyday moments, different moods, interior – nice, weird and ugly (?), things I love, traveling and a little from my family and my daily life. Most of all, I want to bring forth the little things in life that ultimately make up the threads in the blanket that we call life. I love these little things in life that wake me up, make me think or smile. Thank you very much for following me in here, whether you know me or I’m unknown. I look forward to 400 new posts with energy, inspiration and madness!

LEAVE A COMMENT

New Year’s Resolutions

januar 2, 2018 at 11:53 am

 

My 2017 pink hair #loveit

Jeg har tatt meg en god liten ferie fra bloggen, og virkelig sunket inn i juleroen. Nå er nyttårsaften unnagjort, og 2018 ligger foran oss som et uskrevet brev. Så, hva skal sies i dette brevet? Blir det et godt ett, blir det ett med masse nye opplevelser eller et som er sørgelig? Jeg gidder ikke lengre å ha nyttårsforsetter, ikke fordi jeg blir skuffet hver gang jeg bryter et, eller fordi jeg regelrett har gitt opp, men jeg har de siste årene følt at det viktigste jeg kan gjøre for meg selv og for alle rundt meg er å være tilstedet, levende og våken i livet mitt – ikke stresse, ikke kave, ikke unngå – men være midt i og oppi alt, og tåle at ikke alt er bra. Dette er ikke noe jeg har bestemt meg for i et nyttårs-forsett, men noe jeg jobber med hver dag, hele tiden. Og jeg merker hva det gjør med meg, at jeg slapper mere av, at jeg er en bedre mamma og venn, at jeg ser meg selv og tar hensyn til meg selv og er mer til stede og ekte med alle rundt meg. Dette ‘prosjektet’ har jeg jobbet aktivt med i seks år. Det tar tid å bli et levende. For meg skal 2018 fylles med enda mere liv. Takk for at dere følger meg her inne – jeg elsker alt det kreative bloggen gir meg, tiden bak kameraet og tiden jeg sitter og skriver. Det er fortsatt et lite prosjekt, men det er mitt prosjekt og det er et helt ærlig og lystbetont prosjekt:) Godt nytt år til dere alle <3

Leah and me

To my non Norwegian talking friends:

I have taken a good long holiday from the blog and really sunk into the christmas season. We have now done New Year, and 2018 is in front of us as an unwritten letter. So what shall be say in this letter? Will it be a good one, will it be one with lots of new experiences or one that is sad? I no longer wish to have New Year’s resolutions, not because I’m disappointed every time I break one or because I have totally given up, but in recent years I’ve felt that the most important thing I can do for myself and for everyone around me is to Be alive, alive and awake in my life – not stress around, not avoid things- but be in the middle of everything and bear it when things hurts and are difficult. This is not something I’ve decided to do in a New Year’s resolution, but something I work on every single day, and all the time. And I notice what it does to me- that I’m more relaxed that I’m a better mom and friend, that I see myself and take care of myself, and I am more present and true to everyone around me. I have worked actively on this ‘project’ for six years. It takes time to become a living thing. For me, 2018 will be filled with even more life. Thank you for following me in here – I love all the creativity the blog gives me, the time behind the camera and the time I’m sitting and writing. It’s still a small project, but it’s my project and it’s an honest and really fun project for me 🙂 Happy new year to you all <3

My big love

LEAVE A COMMENT

winter wonderland

desember 5, 2017 at 7:30 am

Når lyset neste har gitt opp for denne gang og kuldegradene kryper nedover, da henter jeg ofte Leah på skolen. Og denne gangen tok jeg med meg kamera – så utrolig nydelig lyset er på denne tiden! Trærne glitrer av frost og alt står stille før natten kommer. Dagene er korte nå – på sitt korteste, og alt føles skjørt, kaldt og stille. Men ganske snart snur igjen solen og det blir vanskelig å huske hvordan vinteren favnet om alt rundt. Derfor nyter jeg også disse kalde dagene. For noe magisk har også de over seg.

To my non Norwegian talking friends:

When the light has given up and the degrees creep downwards, that’s when I often walk to pick up Leah for school. This time I took my camera with me- so amazing and beautiful the light is his time of the day! The sparkles with icy crystals and everything stands still before the night takes it all. The days are short now – at heir shortest, and everything feels fragile, cold and quiet. But soon the sun will turn and it will be hard to remember how the winter surrounded it all. Therefore, I also enjoy these cold days. For it is something magical about it.

LEAVE A COMMENT

The small big things

november 12, 2017 at 9:00 am

De små tingene i livet er de egentlige store tingene i livet. De små tingene som ikke tar opp så mye tid eller plass, de små tingene som bare skjer i forbifarten mens timene, dagene og årene går. Det lille kysset jeg får av datteren min før hun går på skolen, latteren mellom han jeg er glad i og meg en tidlig morgen før dagen starter, det kjedelige treet utenfor som plutselig en dag er fult av gyllent løv, en melding fra en venn som tenker på meg. Alle disse små tingene i livet er de egentlige store tingene. Det er disse tingene som rommer verdiene mine, det som er mest dyrebart og det jeg setter høyest. Så hvorfor får alt det andre så mye verdi og plass da?

To my non Norwegian talking friends:

The little things in life are really the big things in life. The little things that do not take up much time or space, the little things that just happen in passing while the hours, days and years goes bye. The little kiss I get from my daughter before she goes to school, the laughter between him I love and me an early morning before the day starts, the boring tree outside that suddenly one day is full of golden leaves, a message from a friend who is thinking about me. All these little things in life are the important things. These are the things that hold my values, are the most precious and what I treasure. So why does everything else get so much time and space then?

LEAVE A COMMENT

All that shit

november 10, 2017 at 7:30 am

My mess;)

Det er utrolig hvor mye vi tror vi trenger..! Og listen på hva vi trenger blir bare lengre og lengre, og i samme tempo blir hyller, skap og skuffer bare fullere og fullere. En gang jeg snakket med et par som har alt (og da mener jeg ALT) for mye, spurte jeg dem om hvordan de syntes kjøkkenet fungerte for dem i hverdagen. På dette kjøkkenet kunne man ikke finne noe uten å grave frem eller med fare for at noe falt ut av skuffer og skap og knuste. Svaret jeg fikk satte meg helt ut: ‘Det fungerer svært dårlig, vi må skaffe oss et nytt kjøkken med mere system’. Dette var svaret og løsningen deres. For meg på utsiden virker dette helt sinnsykt – hvor mange kaffekopper trenger man egentlig?-hvor mange tallerkner, vinopptrekkere, kaffekanner osv må man ha i et hjem? For meg i min jobb som interiør-designer er alt dette rotet et stort problem. Jeg kan ikke gjøre et hjem pent når det er så mye rot overalt. Ja, jeg kan lage systemer og oppbevaring, men er alle skuffer fulle når jeg kommer inn i et hus, ja, da kommer de som bor der til å fylle opp de nye skuffene og skapene like fort som jeg lager dem. Her er det egentlig kun en ting å gjøre, å spørre spørsmålet : ‘hvorfor trenger du alt dette?’. Ingen trenger fem vin-opptrekkere… Så hvorfor har du dem? Er du redd for å en gang trenge en ekstra eller redd for å gå tom? Redd for at en går i stykker? Sparer du dem for å gi bort til venner, barn eller barnebarn? Har de sentimental verdi, har du fått dem i gave? Uansett hva det er så skaper alle tingene rot i hjemmet ditt, i livet ditt og i hodet ditt. Masse ting og rot fører med seg støv, fett og skit, men også rot i hodet ditt. Det fysiske rotet i livet ditt blir en unnskyldning til hvorfor du ikke kan gå videre og konsentrere deg om det som faktisk er viktig og betyr noe. Rotet blir en unnskyldning for ikke å ta tak i de tingene som faktisk er verd plassen og tiden din. Jeg prøver å ha kun de tingene rundt meg som gir meg glede. Dette har jeg lært i boken ‘Magisk opprydning’ av Marie Kondo – boken som er et MUST for deg som vi ha tid og plass for de viktige tingene i livet og ikke et tårn av ting man ikke trenger å bruke tid og plass på. Så, hva er det som er viktig i ditt liv, og har dette nok plass? Hvis ikke er det på høy tid med en skikkelig opprydding 😉

A MUST read !

one too many?

To my non Norwegian talking friends:

It’s amazing how much we think we need ..! And the list of what we need is just getting longer and at the same pace, shelves, cabinets and drawers gets just fuller and fuller. Once I spoke to a couple who have too much (seriously too much!) I asked them about how they thought the kitchen was working for them in everyday life. In this kitchen you could not find anything without digging or at risk of something falling out of drawers and cabinets and crushing. The answer I got shocked me! : ‘It works very badly, we need to get a new kitchen with more and better systems’. This was the answer they had for too much stuff – a new kitchen! Looking at it from the outside, this seems totally insane – how many coffee cups do you really need? -how many plates, wine-opener, tea-pots, etc. do you need in a home? For me in my work as an interior designer, all this mess is a big problem. I can not make a home pretty when there is so much stuff everywhere. Yes, I can make systems and storage, but are all the drawers full when I get into a house, I bet those who live there fill the new drawers and cabinets as fast as I put them in. It’s really just one thing to do, ask the question: ‘Why do you need all this?’. Nobody needs five wine-opener … So why do you have them all? Are you scared of needing an extra or afraid to run out? Afraid that they will brake one after another? Do you save them to give away to friends, children or grandchildren? Do they have sentimental value, have you gotten them as a gift? Whatever it is, all the things that is messing your home is also taken up space in your head and life. Lots of things and clutter carry dust, grease and dirt. The physical mess in your life becomes an excuse for why you can not move on and concentrate on what is actually important and matters. All the mess and things takes so much time and energy, and you dont have any left for the hard but important things.  I try to only have things around me that makes me happy. I learned this method  in the book ‘The Life-Changing Magic of Tidying Up’ by Marie Kondo, which is a MUST if you are like me and thinks life is too short to use on stuff and cleaning up stuff! So, what’s important in your life, and do you have space in your life for it? If not, maybe its time for a proper cleanup;)

Some of my mess;)

LEAVE A COMMENT