Oslo Opera Ball

januar 20, 2019 at 2:47 pm

I går var jeg med venner og kjæreste på operaball. Jeg elsker å oppleve noe annet, og i denne lange, mørke måneden som januar er, er det ikke noe bedre enn å pynte seg til fingerspissen, drikke vin og spise på Theatercafeen , høre vakker musikk og danse til det verker i føttene! Vi koste oss med mat først, så bar det videre til aulaen og en time med opera, og så fortsetter kvelden i Gamle Logen her i Oslo. Folk er fantastisk kledd, stemningen er feststemt – absolutt noe jeg anbefaler. Du kan lese om eventet HER.

To my non Norwegian talking friends: I spent yesterday evening with friends and my boyfriend at The Oslo Opera Ball . I love to experience something else, and in this long, dark month that January is, there is nothing better than to dress up, drink wine and eat at the Theater Cafe, hearing beautiful music and dance until the feet hurts! First we went for dinner, then we went for an opera at the aula and, and then the evening continued in Gamle Logen here in Oslo. People were wonderfully dressed, the atmosphere was fantastic and festive – certainly something I recommend. You can read about the event HERE.

The Lost Animal Kingdom

januar 16, 2019 at 5:06 pm

Jeg er ekstremt glad i dyr, har alltid vært det og kommer alltid til å være det. Det er mange dyr i verden som vi mennesker snart har drept hvert eneste ett av. Og det er mange vi allerede har fjernet helt fra jorden. Når jeg nå har kommet over et fantastisk samarbeid mellom Arte Wallcovering og Moooi der de hyller dyr som er utryddet, hyller mangfoldet og alt det fantastiske vi har på jorden og må ta vare på, ja, da klarer jeg ikke å la være å skrive et lite innlegg om det.

Kolleksjonen består av tapeter inspirert av og med bilder av flere av disse dyrene du og jeg aldri får oppleve fordi de er blitt borte for alltid. De er fantastiske som i et eventyr, og for meg inspirerer de meg til å ta vare på de dyrene vi har igjen på kloden vår. Jeg synes det hadde vært fantastisk om dette ble den første og siste kolleksjonen med utdødde dyr, og at de ikke trenger å lage en ny kolleksjon i fremtiden med elefanter, nesehorn og snø-tiger som inspirasjon. Jeg anbefaler alle å ta en titt på kolleksjonen, oppleve hvor mye fantastisk vi har hatt her på jorden, og forstå i lys av dette hvor viktig det er å ta vare på det vi har for generasjoner fremover. Men også å nyte den fantastiske kolleksjonen dette samarbeidet har ført til.

I am extremely fond of animals, always hvave been and always will be. There are many animals that will be extinct by us humans. And many is allready gone for ever. When I came across a wonderful collaboration between Arte Wallcovering and Moooi where they pay a tribute to animals that are extinct, pay tribute to diversity and all the wonderful things we have on earth and must take care of, yes, then I can’t help but write one little blog-post about it.

The collection consists of wallpapers inspired by and sometimes pictures of several of these animals you and I will never get to experience because they are all gone forever. They are amazing as in a fairytale, and for me they inspire to take care of the animals we have left on our planet. It would be wonderful if this became the first and last collection of extinct animals, and that they do not need to create a new collection in the future with elephants, rhinos and snow tigers as inspiration. I recommend everyone to take a look at the collection, experience how much fantastic we have had here on earth, and understand in light of this how important it is to take care of what we have- for generations to come. But also to enjoy the wonderful collection this collaboration has led to.

La bella vita loco

januar 13, 2019 at 7:10 pm

Det er et nytt år, og nye muligheter! Jeg har kommet meg godt inn i ny jobb, og trengte rett og slett en god time-out fra bloggen. Jeg trengte tid til å sette meg inn i nye ting og samle opp ny energi og inspirasjon til å blogge igjen. Og nå er jeg her.

Det blir et par innlegg i uken fra nå av – perfekt antall for meg, og jeg håper også for dere som følger meg:)

Et helt nytt år er så fint sånn- ta en gjennomgang av det som har vært, og ikke minst hvor man vil videre. Jeg er klar for nye spennende ting, og det jeg har gjort rett etter å bestemme meg for å begynne og blogge igjen er å melde meg på ballett-kurs. Jepp, du leste riktig – stiv som en stokk og nærmere 40 enn 30 har jeg bestemt meg for å ta opp igjen gamle – GAMLE kunster å begynne og danse igjen. En gang i uken i første omgang, så får vi se hvordan det går.

Av nyttårforsetter har jeg ikke så mange – kun ett. Jeg skal kose meg, jeg skal gjøre det lille ekstra for at livet mitt blir gøy, at det får innhold og blir spesielt. Det er jo ikke sikkert at det som er spesielt og gøy for meg er det samme som andre, men for meg er det mere en mentalitet og tenkemåte enn noe annet. Har jeg lyst på is en sommerdag, går det an å gjøre en greie av det – hvorfor ta til takke med kjedelig is fra butikken når jeg kan spise italiensk is på brygga? Og skal jeg ha en piknik – ja, da tar jeg med krystallglassene! Jeg lever bare en gang, og jeg kan like gjerne lage en fest av det! Jeg har funnet ut at mottoet og setningen som skal farge dette året er `La bella vita Loco` – det gode/søte liv pluss en dæsj galskap;) Gleder meg til å til 2019!

To my non Norwegian talking friends:

It’s a New Year and New Opportunities! I am well at place in a new job, and just needed a good time-out from the blog. I needed time to learn a lot of new things and gather new energy and inspiration. And now I’m here. There will be a couple of posts a week from now on – perfect number for me, and I also hope for you who follow me 🙂 A whole new year is in front of us. It is good to go trough the year we left behind, and good to figure out where I will go with my life in the year ahead of me. I’m ready for new exciting things. One of the things I have done (right after deciding to start blogging again) is to join a ballet course. Yep, you read right – stiff as a stick and closer to 40 than 30 I’ve decided to pick up old – OLD -arts and to start dancing again. I will start with once a week, and then we’ll see how it goes. I dont have many New Year’s resolutions. – only one. I will enjoy myself, I will put in the effort to make my life fun, that even the small experiences becomes special. It is not certain that what is special and fun for me is the same as for others, but for me it is more of a mentality and way of thinking than anything else. Do I fancy ice cream on a summer day, I will make an experience out of it – why be ok with a boring ice cream from the store when I can eat Italian ice cream on the pier? And should I have a picnic – yes, then I bring the crystal glasses! I only live once, and I might as well make it a party. I have found that the motto and word phrase that will color this year is La bella vita Loco – the good / sweet life plus a spoon full of good old crazyness;) Looking forward to 2019!

Interior help for your floors

mars 11, 2018 at 4:01 pm

Jeg er en flittig leser av blogger, og en av de jeg har fulgt i noen år nå er Caroline Berg Eriksen sin. Hun har det siste året drevet med oppussing ev sitt nye hus, og det har underveis vært både oppturer og nedturer. Det er ikke lett å pusse opp ett helt hus, og ihvertfall ikke å ta stilling til stort og smått på egenhånd. Man vet kanskje hva man ønsker og hvilke uttrykk og resultat man ønsker, men det er ikke alltid like lett å komme dit. En ting er det estetiske, den andre delen av det er det rent tekniske – hva fungerer på gulv og vegger, spesielt for en familie med både små barn og hunder. Jeg tar frem akkurat dette temaet fordi jeg i morges leste om et problem hun har hatt med gulvene sine (se her), og jeg tenker at her er det mange som kanskje trenger gode råd fra en interiørkonsulent med erfaring:) Et godt råd er både gratis og kan spare deg for masse jobb og penger ut vinduet. Så mitt BESTE tips for en aktive familier og/eller en normalt bedagelig personer som meg, som liker å bruke huset sitt som en normal person og ikke som et utstillingshjem, men som samtidig vil at det skal være lekkert,  er og ikke gå for noe som har med olje og voks å gjøre på gulvet (ja, jeg vet det er det som blir anbefalt for tiden, men IKKE la deg lure!), men gå for god gammeldags beis og lakk. Lakk kan du få i alt fra blankt (der striper vill synes litt bedre) til helt matt uttrykk. Men der olje og hardvoks vil slites raskt ned (ihvertfall i gangsoner)  er lakk hardt og slitesterkt, og strengt tatt kan det gå tiår mellom hver gang du må slipe og lakke igjen. Beisen under gir deg den valøren på gulvet du ønsker. Her kan du få gul furu til å se ut gulv med fargen til dyr valnøtt på kort tid. Så ukens interiørtips fra meg til deg: Olje og lakk – ja, takk 😉 Ha ha!

To my non Norwegian talking friends:

I’m really enjoy reading blogposts, and one of those I’ve been following for a few years now is Caroline Berg Eriksen. The last year, she has been renovating her new house, and there has been both ups and downs. It is not easy to renovate a big old house on your own, and it’s really difficult to make all the right decisions. You may know what you want and what kind of expressions and results you want, but it’s not always easy to get there. One thing is the aesthetic, the other part of it is purely technical – what works on the floors and walls, especially for a family with both young children and dogs. I highlight this issue because I was reading this morning about a problem Caroline has had with her floors (post here) and I think there are many who may need and want good advice from an interior consultant with experience on this issue:) A good advice is both free and can save you a lot of work and money thrown out the window. So my BEST tips for an active family and / or a normal person like me, who likes to use the house as a normal person and not as an exhibition home, but who at the same time wants it to look beautiful is: do NOT go for anything that has to do with oil and wax on the floor (yes, I know that’s what is recommended these days, but do not be fooled!), but go for good old fashioned staining and lack. Lacquer comes in everything from really glossy (where hard use will show a little better) to a completely matt look . But where oil and hard wax will wear off quickly (at least in hallways and places you use a lot) Lacquer is hard and durable, and strictly speaking, it may take decades between each time you need to grind and lacquer again. The staining gives you the colored floor you want. You can have a yellow-pine-look in the morning and an expensive looking walnut-color in the afternoon- SO easy! This week’s interior tips from me to you – free, fast and fantastic – Stain-color and lacquer

LEAVE A COMMENT

Chestnuts hallo

oktober 28, 2017 at 11:20 am

Hver høst når kastanjene faller, samler jeg en liten neve. De er så gode og glatte å ta på, og hvert år prøver jeg å finne noe fint å bruke dem til. De mister fort glansen sin i ‘fangenskap’, så da jeg lagde denne høst-kransen i år gav jeg dem en coating med blank lakk til slutt. Nå glitrer de i solen og ønsker alle gjester velkomne.

This is what i used to make it.

To my non Norwegian talking friends:

Every fall when the chestnuts falls down, I gather some to bring home. They are so nice and smooth to touch and every year I try to find something i can make of them. They soon lose their shine in ‘captivity’, so when I made this autumn wreath this year I gave them a coat of shiny lacquer. Now they glitter in the sun and welcome my guests.

LEAVE A COMMENT

Vintage flower pot

juli 23, 2017 at 10:00 am

 

De som solgte den syntes den var så stygg at jeg fikk den for 2kr! Jeg synes den er akkurat så rar at den passer perfekt til det minimale betongbordet mitt ute. Hva tenker du?

 

To my non Norwegian talking friends:

Those who sold it found it so ugly that I got it for 2 nok! I think it’s  just weird enough to fit perfectly with my minimal concrete table outside. What do you think?

lEAVE A COMMENT

My Mermade

juli 1, 2017 at 8:54 am

Hei! Lørdag allerede! Onsdag kveld fløy Leah og jeg ned til Montenegro. Ingen av oss har vært her før, så vi var veldig spente. Og det er vakkert her, stupbratte grønne fjell ned i havet. Små skjeve stenhus og vakre stenstrender med turkist vann. Vi har en fin liten (ny!) leilighet i den lille fiskerlandsbyen Sveti Stefan, og første dagen ble selvfølgelig brukt i bølgene. Det er ikke så ofte jeg legger ut bilder av Leah på bloggen min, men denne gang synes jeg ansiktet hennes sier ALT – ha, ha! Jeg tar dere med på ferien videre, men kan ikke love at det blir hver dag, der er jo ferie, og da går jeg inn i modus lat;)

Hi! Saturday already! On Wednesday night, Leah and I flew down to Montenegro. None of us have been here before so we were very excited. And it’s beautiful here, steep green mountains into the ocean. Small crooked stone houses and beautiful rocky beaches with turquoise waters. We have a nice little (new!) Apartment in the small fishing village of Sveti Stefan, and the first day was of course used in the waves. It’s not often that I put pictures of Leah on my blog, but this time I think her face says it ALL – ha ha! I will take you with us on our holiday, but I can not promise it will be everyday, it’s a holiday, and then I go into lazy-as-crazy mode;)

LEAVE A COMMENT

Golden pineapple

juni 4, 2017 at 7:30 am

Noen ganger kiler det barnslig i magen og den indre skjæra dukker opp og forlanger litt gold! Og da jeg fikk denne ananasen i gull til min bursdag – ikke brukans’ til noe – ja, da fløy skjæra rundt i ekstase og flakset med fjøra. Hva mere trenger man liksom sommeren 2017 enn en ananas i gull!?

The pineapple is from Shishi

To my non Norwegian talking friends:

Sometimes it tickles childish in my stomach and my inner magpie appears and requires a bit of gold! And when I got this pineapple in gold for my birthday – cant use it for anything but so nice and golden, well, the my inner magpie flew around in ecstasy and fluttered with the wings! What more do one need the summer of 2017 than a pineapple in gold!?

 

Wreath Week Project

mai 5, 2017 at 7:30 am

Fredag- alltid like deilig det! Denne helgen blir fylt opp med Leah sin balletforestilling, men jeg noen deilige nye oppdateringer her på bloggen og, jeg:) Interiør prosjektet mitt denne uken var å lage en vår-krans til ytterdøren. Det gikk helt greit, men kan ikke akkurat si det er det morsomste jeg bedriver tiden min med..og så er jeg ikke sikker på om jeg synes det ble fint…ha ha! Døren har i hvertfall en ny krans, og så får jeg heller finne et litt mer spennende ukesprosjekt neste uke…

I kept it simple but bold, with just some big flowers

To my non Norwegian talking friends:

Friday – always a nice feeling! This weekend is filled with Leah’s ballet performance, but I have some nice updates for the weekend too:) My interior project this week was to make a spring wreath to put on the front door. It went fine.. but I have to admit it’s not the funniest thing I have done..and I’m not sure if I like it … ha ha! Think I need to come up with an other konsept that fits me and my style better! At least the door has a new wreath, and l need to find a more exciting week’s project next week …

LEAVE A COMMENT

In the ear, in the hair

april 27, 2017 at 7:00 am

Jeg er eier av flere lange, glitrende øredobber. Dessverre blir disse for det meste liggende i skuffen og samle støv. Jo lengre jeg har beveget meg inn i 30-årene, jo mindre er bling-en på vift. Så nå har jeg like så godt begynt å pynte håret mitt med dem. Dette er mer diskré enn å ha dem i ørene, men gir meg likevel litt fest i hverdagen – en superfin måte å børste av støvet på:)

To my non Norwegian talking friends:

I’m the owner of several long, sparkling earrings. Unfortunately, these are mostly lying in the drawer and collecting dust. The farther I’ve moved into my 30’s, the less my earrings see the light. So now I have just as well started to wear them in my hair. This is more discreet than having them in the ears, but still gives me a little party in my everyday life 🙂

lEAVE A COMMENT