FLORE

Elsker, ELSKER når jeg blir dratt med til et sted som har en god atmosfære, en virkelig ekte atmosfære. FLORE i Basel er et sånt sted. Nå er i utgangspunktet jeg den perfekte ambassadør for Basel da jeg har bodd her et år tidligere og byen føles som mitt andre hjem, men selv her er det alltid plass for et hyggelig nytt sted. Det pleide å være en blomsterbutikk på dette hjørnet tidligere, og derav navnet Flore:) Alltid bra å gjenspeile litt historie. Ellers er stedet dekorert i en blanding av en fransk bistro, Art Nouveau, og en dash med Basel-magi. Veggene er håndmalt med det nydeligste mønsteret – fort et prosjekt jeg kan finne på å la meg inspirere av og dermed stå måneder med pensel på min egen vegg – tro meg, det har skjedd før! Fargene er nedtonet og går mot jord/natur-nyanser og belysningen er senket. Her kan man både spise litt og dele en flaske god vin (de har godt utvalg av bio vin også). Men jeg og min gode venninne, Nicole, gikk for en etterlengtet 50/50 øl og 7up – det er faktisk veldig godt! Og sånt blir det jo god stemning av:)…strengt tatt er det som regel det med Nicole og meg. Så- Flore, er du i Basel, stikk innom, er du ikke, la deg inspirere av stilen!

Flore is like a flowery Paris bistro

Flore is like a flowery Paris bistro

The light is soft, and the walls are wicked!

The light is soft, and the walls are wicked!

This wall takes a little bit of effort....well, i know you can do it ;) !

This wall takes a little bit of effort….well, i know you can do it 😉 !

Enjoy:)

Enjoy:)

Fun evening with Nicole

Fun evening with Nicole

For my non Norwegian talking friends:

Love, love LOVE when I’m being taken to a place that has a great atmosphere, a real and authentic atmosphere. FLORE in Basel is that kind of place. To be true I am the perfect ambassador for Basel since I’ve lived here a year once and the city feels like my second home, but even in a perfect place there is always room for a cool new place. It used to be a flower shop on this corner earlier, and hence the name Flore 🙂 Always good to reflect a little on the history. Otherwise the place is decorated in a mix of a French bistro, Art Nouveau, and a dash of Basel-magic. The walls are hand-painted with the most beautiful pattern – soon-to-be a project I can let me be inspire to do..and then stand for a brush painting my wall – believe me, it has happened before! The colors are faded and goes towards earthy tones / natural shades and the lights are soft. Here one can both eat a bit and share a bottle of good wine (they have good selection of bio wine too). But me and my good friend, Nicole, went for a long-awaited 50/50 beer and 7Up drink- it’s actually really good! And this stuff  (and my dear friend of course!) is what good mood is made of 🙂 … strictly speaking it is usually always there with Nicole and me. So, if you are in  Basel, pop by Flore, if you’re not, let yourself be inspired by the style, i know i absolutely love it!

3 thoughts on “FLORE

  1. Pingback: Ein biologischer Apéro im Café Bistrot Flore – Einfach nachhaltig

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *