Interior help for your floors

Jeg er en flittig leser av blogger, og en av de jeg har fulgt i noen år nå er Caroline Berg Eriksen sin. Hun har det siste året drevet med oppussing ev sitt nye hus, og det har underveis vært både oppturer og nedturer. Det er ikke lett å pusse opp ett helt hus, og ihvertfall ikke å ta stilling til stort og smått på egenhånd. Man vet kanskje hva man ønsker og hvilke uttrykk og resultat man ønsker, men det er ikke alltid like lett å komme dit. En ting er det estetiske, den andre delen av det er det rent tekniske – hva fungerer på gulv og vegger, spesielt for en familie med både små barn og hunder. Jeg tar frem akkurat dette temaet fordi jeg i morges leste om et problem hun har hatt med gulvene sine (se her), og jeg tenker at her er det mange som kanskje trenger gode råd fra en interiørkonsulent med erfaring:) Et godt råd er både gratis og kan spare deg for masse jobb og penger ut vinduet. Så mitt BESTE tips for en aktive familier og/eller en normalt bedagelig personer som meg, som liker å bruke huset sitt som en normal person og ikke som et utstillingshjem, men som samtidig vil at det skal være lekkert,  er og ikke gå for noe som har med olje og voks å gjøre på gulvet (ja, jeg vet det er det som blir anbefalt for tiden, men IKKE la deg lure!), men gå for god gammeldags beis og lakk. Lakk kan du få i alt fra blankt (der striper vill synes litt bedre) til helt matt uttrykk. Men der olje og hardvoks vil slites raskt ned (ihvertfall i gangsoner)  er lakk hardt og slitesterkt, og strengt tatt kan det gå tiår mellom hver gang du må slipe og lakke igjen. Beisen under gir deg den valøren på gulvet du ønsker. Her kan du få gul furu til å se ut gulv med fargen til dyr valnøtt på kort tid. Så ukens interiørtips fra meg til deg: Olje og lakk – ja, takk 😉 Ha ha!

To my non Norwegian talking friends:

I’m really enjoy reading blogposts, and one of those I’ve been following for a few years now is Caroline Berg Eriksen. The last year, she has been renovating her new house, and there has been both ups and downs. It is not easy to renovate a big old house on your own, and it’s really difficult to make all the right decisions. You may know what you want and what kind of expressions and results you want, but it’s not always easy to get there. One thing is the aesthetic, the other part of it is purely technical – what works on the floors and walls, especially for a family with both young children and dogs. I highlight this issue because I was reading this morning about a problem Caroline has had with her floors (post here) and I think there are many who may need and want good advice from an interior consultant with experience on this issue:) A good advice is both free and can save you a lot of work and money thrown out the window. So my BEST tips for an active family and / or a normal person like me, who likes to use the house as a normal person and not as an exhibition home, but who at the same time wants it to look beautiful is: do NOT go for anything that has to do with oil and wax on the floor (yes, I know that’s what is recommended these days, but do not be fooled!), but go for good old fashioned staining and lack. Lacquer comes in everything from really glossy (where hard use will show a little better) to a completely matt look . But where oil and hard wax will wear off quickly (at least in hallways and places you use a lot) Lacquer is hard and durable, and strictly speaking, it may take decades between each time you need to grind and lacquer again. The staining gives you the colored floor you want. You can have a yellow-pine-look in the morning and an expensive looking walnut-color in the afternoon- SO easy! This week’s interior tips from me to you – free, fast and fantastic – Stain-color and lacquer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *