La bella vita loco

Det er et nytt år, og nye muligheter! Jeg har kommet meg godt inn i ny jobb, og trengte rett og slett en god time-out fra bloggen. Jeg trengte tid til å sette meg inn i nye ting og samle opp ny energi og inspirasjon til å blogge igjen. Og nå er jeg her.

Det blir et par innlegg i uken fra nå av – perfekt antall for meg, og jeg håper også for dere som følger meg:)

Et helt nytt år er så fint sånn- ta en gjennomgang av det som har vært, og ikke minst hvor man vil videre. Jeg er klar for nye spennende ting, og det jeg har gjort rett etter å bestemme meg for å begynne og blogge igjen er å melde meg på ballett-kurs. Jepp, du leste riktig – stiv som en stokk og nærmere 40 enn 30 har jeg bestemt meg for å ta opp igjen gamle – GAMLE kunster å begynne og danse igjen. En gang i uken i første omgang, så får vi se hvordan det går.

Av nyttårforsetter har jeg ikke så mange – kun ett. Jeg skal kose meg, jeg skal gjøre det lille ekstra for at livet mitt blir gøy, at det får innhold og blir spesielt. Det er jo ikke sikkert at det som er spesielt og gøy for meg er det samme som andre, men for meg er det mere en mentalitet og tenkemåte enn noe annet. Har jeg lyst på is en sommerdag, går det an å gjøre en greie av det – hvorfor ta til takke med kjedelig is fra butikken når jeg kan spise italiensk is på brygga? Og skal jeg ha en piknik – ja, da tar jeg med krystallglassene! Jeg lever bare en gang, og jeg kan like gjerne lage en fest av det! Jeg har funnet ut at mottoet og setningen som skal farge dette året er `La bella vita Loco` – det gode/søte liv pluss en dæsj galskap;) Gleder meg til å til 2019!

To my non Norwegian talking friends:

It’s a New Year and New Opportunities! I am well at place in a new job, and just needed a good time-out from the blog. I needed time to learn a lot of new things and gather new energy and inspiration. And now I’m here. There will be a couple of posts a week from now on – perfect number for me, and I also hope for you who follow me 🙂 A whole new year is in front of us. It is good to go trough the year we left behind, and good to figure out where I will go with my life in the year ahead of me. I’m ready for new exciting things. One of the things I have done (right after deciding to start blogging again) is to join a ballet course. Yep, you read right – stiff as a stick and closer to 40 than 30 I’ve decided to pick up old – OLD -arts and to start dancing again. I will start with once a week, and then we’ll see how it goes. I dont have many New Year’s resolutions. – only one. I will enjoy myself, I will put in the effort to make my life fun, that even the small experiences becomes special. It is not certain that what is special and fun for me is the same as for others, but for me it is more of a mentality and way of thinking than anything else. Do I fancy ice cream on a summer day, I will make an experience out of it – why be ok with a boring ice cream from the store when I can eat Italian ice cream on the pier? And should I have a picnic – yes, then I bring the crystal glasses! I only live once, and I might as well make it a party. I have found that the motto and word phrase that will color this year is La bella vita Loco – the good / sweet life plus a spoon full of good old crazyness;) Looking forward to 2019!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *